Qigong

Qi gong is een van de therapievormen van de traditionele Chinese geneeskunde, meestal aangeduid met TCM (Traditional Chinese Medicine). Qi staat voor het Chinese Concept van levensenergie: Gong betekent zoveel als “de kunst” of “vaardigheid”. Qi gong kun je dus vertalen als “het beheersen van en werken met levensenergie”.

In de Chinese traditie is het beheersen van en werken met de levensenergie voor verschillende gebieden ontwikkeld. Qi gong wordt vooral toegepast voor geneeskundige, spirituele en martiale doeleinden en kent voor iedere toepassing verschillende methoden en technieken.

Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken brengt Qi Gong lichaam en geest in evenwicht. Dit heeft een zeer positieve werking op de gezondheid, zowel preventief als curatief.

Een van de belangrijkste aspecten van Qi Gong voor de ontwikkeling van de beoefenaar is dat men een scherp bewustzijn ontwikkelt met betrekking tot het eigen fysiek, mentale en spirituele functioneren.

In China wordt Qi Gong verdeeld in 5 grote stromingen.

Taoïstische Qi gong

Deze stroming is meer dan 4000 jaar oud en heeft als doelstelling het in harmonie brengen van het mentale en fysiek lichaam. De balans tussen en eenwording van het universum en de mens. Kenmerkend is ook het streven naar een lang leven. Het is een mentale en fysiek training.

Boeddhistische Qi Gong.

Deze stroming is meer dan 3000 jaar oud en afkomstig uit India. Doelstelling is het onthechten van alle levenskwesties om een zuiver geestelijk toestand te bereiken. De training is vooral een mentale training.

Confuciaanse Qi Gong.

De voormasten doelstelling is moreel gedrag. De training bestaat vooral uit stilzetten en meditatie; het is dan ook vooral een mentale training.

Wushu Qi Gong

Hierin onderscheidt men twee stromingen;

Zachte Qi Gong

om de innerlijke energie te versterken en te vergroten zodat men deze energie kan gebruiken in de vechtkunst (bijvoorbeeld Taiji Quan).

Harde Qi Gong

met als doel om het hele lichaam of delen ervan zodanig te verharden, dat het fysiek incasseringsvermogen vergroot wordt. Hiervoor bestaan speciale trainingen: IJzeren vest, IJzeren Palm etc.

Medische Qi Gong.

Bepaalde vormen hiervan stammen uit de Wushu Qi Gong, andere uit de Taoïstische of Boeddhistische Qi Gong. De doelstelling is om allerlei ziektes en klachten (zowel mentaal als fysiek) te bestrijden en te voorkomen, zodat men gezond kan leven.

Binnen deze 5 stromingen zijn er talloze vormen stijlen. Ondanks de vele verschillen hebben alle soorten Qi Gong een ding gemeen: ze zijn allemaal goed voor de mentale en fysieke gezondheid.

 

In het Boeddhisme zegt men: “Er zijn 36-duizend wegen om te bewandelen, maar de bestemming is dezelfde”.

Qi Gong wordt qua oefenmethode verdeeld in:

De Jin Gong gebruikt bepaalde houdingen, Dong Gong bepaalde vastgelegde bewegingspatronen, die gecombineerd kunnen worden met diverse ademhalingstechnieken, klanken of visualisaties. Hierbinnen bestaan talloze variaties en technieken.

Wat betekent Qi Gong voor de gezondheid?

Qi gong kan een heleboel chronische klachten en ziektes verzachten en herstellen , zoals stress, mentale en fysieke vermoeidheid, reumatische klachten, whiplash en allerlei aandoeningen van de interne organen (maag -, long -, lever -, nier- en hartklachten). door Qi gong beoefening kan men ook mentaal veranderen. Men voelt zich innerlijk rustiger, maar actief en alert in het dagelijks leven. Men kan makkelijker spanningen van zich afzetten en zit beter in zijn vel. Qi Gong verhoogt het concentratievermogen en de creativiteit. Het geeft een helder inzicht in het dagelijks leven.

Natuurlijk moet men Qi Gong onder goede begeleiding aan leren en beoefenen en nooit uit boeken of van videobanden zelf proberen te leren. Ten eerste omdat bepaalde details van de Qigong alleen mondeling zijn over te dragen. Ten tweede omdat het belangrijk is dat de beoefening op de juiste manier gecorrigeerd wordt. Jarenlange foute beoefening kan mentale fysiek gezondheid serieuze schade toebrengen.

Qi Gong vormen bij ZHEN QI

Binnen ZHEN QI worden een aantal Qi Gong vormen gedoceerd. Deze vormen volgen elkaar logisch op, en worden in doorlopend cursussen geleerd en geoefend. De vormen zijn o.a: