Home

Er bestaan duizend en één manieren om lichaam en geest te ontspannen zoals massage, ademhalingstechnieken, meditaties, acupressuur, magnetiseren…… enz. Dit zijn allemaal eeuwenoude technieken om onze gezondheid te bevorderen en te behouden, zowel preventief als therapeutisch.

Ons hele leven staan we in dienst van een ander en leven we als het ware het leven van een ander.

Dit begint al in een vroeg stadium van ons leven. Je ouders, tantes, ooms, buren, school, werk, …… enz.  Ja alles in onze omgeving, wat wij lezen, horen, voelen en /of zien heeft invloed op ons leven.

Deze overtuigingen botsen nog wel eens met ons eigen lichaam, waardoor we problemen in ons lichamelijk systeem krijgen. Wij raken als ware overbelast. Dit uit zich in diverse lichamelijke en geestelijke problemen. Het kan iets kleins zijn wat uit groeit tot grote langdurige en soms dodelijke problemen.

Massage, Ademhalingstechnieken, Meditaties, Acupressuur, Magnetiseren  zijn allemaal Therapieën om weer te leren luisteren,  kijken en  voelen, wat ons lichaam te vertellen heeft en daar naar te handelen. Dit kunnen soms drastische maatregelen zijn zoals je baan op zeggen bijvoorbeeld maar ook iets heel simpels, zoals je zadel van je fiets verstellen.

Hoe regelmatiger je één van deze eeuwenoude Technieken toepast,  Massage, Ademhalingstechnieken, Meditaties, Acupressuur en/of Magnetiseren, hoe meer je lichaam in balans komt. Hoe meer je luistert naar je lichaam, hoe makkelijker, vitaler en gezonder het leven wordt.

Massage- Zhen Qi is gelegen in Capelle aan den IJssel op de grens met Rotterdam –Alexanderpolder – Ommoord – Zevenkamp en Nesselanden.

Massage –  Zhen Qi staat ingeschreven als lid van de beroepsvereniging Zhong en het Register beroepsbeoefenaar complementaire zorg (RBCZ)